Publicēts Liepājas jauno mediju mākslas norišu arhīvs par 2000. – 2010. gadiem

Biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas Pētījumu laboratorijas pētniekiem ir uzsākuši darbu pie aktīvās Liepājas jauno mediju mākslinieku kopienas aktivitāšu un mākslas norišu liecību apkopošanas un arhivēšanas projektā “Jauno mediju mākslas arhīvs 2000. – 2020.”, un pirmie izpētes rezultāti ir pieejami sabiedrībai un mākslas pētniekiem interneta vietnē https://arhivs.aste.gallery/

Liepājas jauno mediju mākslas arhīvā pašlaik ir apkopoti dati par laika posmu no 2000. līdz 2010. gadam – par kultūras un informācijas centra K@2 darbību Karostā, kur norisinājās arī dažādu citu institūciju organizēti viespasākumi – Latvijas Mākslas akadēmijas studentu vasarskolas, starptautiskais Čuguna mākslas festivāls, RIXC starptautiskās konferences un simpoziji un daudzi citi. 2007. gadā arī tika atklāta studiju programma “Jauno mediju māksla”, bet 2006. gadā tika dibināta Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (tagad – Liepājas Universitātes) Mākslas Pētījumu laboratorija, kas turpināja uzturēt mediju mākslas attīstībai nepieciešamos komunikācijas procesus un infrastruktūru, lai jauno mediju mākslas aktivitātes Liepājā neapsīktu arī pēc K@2 darbības slēgšanas 2008. gadā. Jaunā studiju programma arī radīja Latvijā unikālu, līdz tam nepieredzētu studiju modeli – starpdisciplināru, sadarbības projektos un pētniecībā balstītu digitālās mākslas izglītību, kas noliedza novecojušo vientuļā mākslinieka – ģēnija tēlu, un tā vietā radīja studentiem jebkurā diennakts laikā pieejamu studiju vidi, aprīkotu ar jaunākajām mediju tehnoloģijām, kurā nodoties kolektīviem mākslas eksperimentiem. Jauno mediju mākslas projekti ir pārāk sarežģīti, lai tos izcilā kvalitātē spētu izstrādāt autors viens pats bez palīgiem no citām mākslas vai zinātnes nozarēm.

Kopš 2010. gada Liepājas Universitātes pirmā izlaiduma “Jauno mediju mākslā”, Latvijas mākslas vidē ir ienākuši daudzi talantīgi jaunie mākslinieki – Andris Vētra (Mīnus Astoņi), Artis Kuprišs, Paula Vītola, Maija Demitere, Rihards Vītols, Zanda Puče, Ieva Vīksne, Andrejs Poikāns, Gustavs Lociks un citi, kuru radošai darbībai raksturīga interese par zinātnes sasniegumiem un tehnoloģiju jaunumiem, ne tikai personas iekšējo pārdzīvojumu, un viņus interesējošos jautājumus mākslinieki pēta gan ar estētiskām, gan zinātnes iedvesmotām metodēm. 

Arhīva izveidē piedalījušies Diana Lelis, Anna Priedola, Paula Vītola, Maija Demitere, Kaspars Jaudzems, Jekaterina Jevdokimova, Elza Zīverte, Elizabete Punka, Kristīne Petrovska, Viljams Džefersons Brics, Keita Karīna Cebre un Anžela Timofejeva. Interpretējošus rakstus par unikālām Liepājas jauno mediju mākslas vides iezīmēm arhīva vietnē publicējušas mediju un mākslas pētnieces Ilva Skulte, Maija Demitere, Anna Priedola un Kristīne Briede. Arhīvs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” finansiālo atbalstu un Liepājas Universitātes informatīvo atbalstu.

Liepājas jauno mediju mākslas arhīva tapšanā sakām lielu paldies Kristīnei Briedei, Andrew Paterson, Andrim Vētram, Annai Trapencierei, Rasai Šmitei u.c., kas dalījās ar savu laiku, iespaidiem un materiāliem, jo sevišķi – mākslas zinātniecei Santai Vaļivahinai. 

Arhīvs arī turpmāk tiks pastāvīgi papildināts, gan pievienojot informāciju un rakstus par laika posmu līdz 2010. gadam, gan attīstot jaunu sadaļu, kurā veidoti aktīvāko jauno mediju mākslinieku, kas darbojušies posmā no 2010. līdz 2020. gadam, profili un viņu nozīmīgāko darbu pārskats ar audiovizuāliem materiāliem.

Lūdzam atsaukties arī K@2 vai studiju programas “jauno mediju māksla” laikabiedrus, kas vēlētos dalīties ar saviem atmiņu stāstiem, video, foto un audio materiāliem, lai papildinātu Liepājas jauno mediju mākslas arhīva datu krātuvi.

Saziņai: info@mplab.lv

Liepājas jauno mediju mākslas arhīvs pieejams šeit: