Par mums

Biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education ir Liepājas mākslinieku un pētnieku apvienība. Kopš 2019. gada ASTE darbojas mediju mākslas jomā, strādā ar eksperimentālām tehnoloģijām, ekoloģiju, skaņas mākslu, mākslas prakses vadītu pētniecību un pētījumu rezultātu atspoguļošanu mākslas darbos.
Biedrība organizē izstādes, festivālus un izglītojošus pasākumus, kas paredzēti plašai publikai, īpaši jaunajiem māksliniekiem, bērniem un jauniešiem.

Katru gadu ASTE organizē starptautiskus festivālus Liepājā – “Mediju mākslas un tehnoloģiju festivālu UPDATE” un skaņas mākslai veltītu festivālu “SKAŅAS DIENAS”. Festivāli paredzēti jauniešiem, studentiem, jaunajiem māksliniekiem, kas vēlas apgūt digitālās mākslas instrumentus, programmas un metodes. Festivālu ietvaros katru gadu Liepājai tiek piesaistīts liels skaits starptautisku mākslinieku un ekspertu, kas vada darbnīcas, meistarklases un piedalās izstādēs.

2021. gadā biedrība ASTE izveidoja un kopš tā laika uztur papildinātās realitātes platformu ART+, kas sastāv no mobilās lietotnes, kas ļauj apskatīt vairāk kā 50 papildinātās realitātes mākslas darbus dažādās vietās Latvijā, un mājas lapu, kurā lietotāji var apskatīt visus ART+ darbus no jebkuras vietas savā interneta pārlūkā.

Biedrības mērķi:

  1. Organizēt un realizēt reģionālus un starptautiskus kultūras un izglītojošus pasākumus jauno mediju un skaņas mākslas jomās.
  2. Veikt nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunās mākslas attīstībā un izplatīšanā publiskās izstādēs un kultūras notikumos.
  3. Veicināt medijpratību skolas vecuma bērniem un jauniešiem.

Biedrības uzdevumi:

  1. Organizēt un atbalstīt dažāda veida mākslas un kultūras procesus.
  2. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām gan Latvijā, gan ārvalstīs.
  3. Piesaistīt valsts, privātos un citus finanšu līdzekļus biedrības mērķa sasniegšanai.
  4. Veikt informatīvo un izglītojošo darbu sabiedrības izpratnes radīšanai un veicināšanai.