Par mums

Biedrība ASTE dibināta 2019. gada 23. janvārī.

Biedrības mērķi:

  1. Organizēt un realizēt reģionālus un starptautiskus kultūras un izglītojošus pasākumus jauno mediju un skaņas mākslas jomās.
  2. Veikt nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunās mākslas attīstībā un izplatīšanā publiskās izstādēs un kultūras notikumos.
  3. Veicināt medijpratību skolas vecuma bērniem un jauniešiem.

Biedrības uzdevumi:

  1. Organizēt un atbalstīt dažāda veida mākslas un kultūras procesus.
  2. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām gan Latvijā, gan ārvalstīs.
  3. Piesaistīt valsts, privātos un citus finanšu līdzekļus biedrības mērķa sasniegšanai.
  4. Veikt informatīvo un izglītojošo darbu sabiedrības izpratnes radīšanai un veicināšanai.